วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน 8 จุด บ้านบ่อใหญ่ ม.2 บ้านโนนทอง ม.8 และบ้านหนองหว้า ม.9, ม.15 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล (แบบดับเบิ้ลแค๊บ) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ส.ค. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 550 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล (แบบดับเบิ้ลแค๊บ) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ส.ค. 2566
รถยนต์บรรทุกดีเซล (แบบดับเบิ้ลแค๊บ) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เติมผงเคมีถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 34 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง