วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2563
จ้างอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ รับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน และร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเวที เครื่องเสียง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างตกแต่ง จัดสถานที่ ไฟประดับงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 (ท 4-01) ห้วยสายคอ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 15 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 (ท 4-01) ห้วยนาแก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 25 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างสวนสาธารณะ อบต.บ่อใหญ่ จำนวน 1 แห่ง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างติดตั้งตาข่ายกันนก ปรับปรุงที่ทำการ อบต.บ่อใหญ่ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 96 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อผงเคมีถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 22 ถัง และผงเคมีดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง