วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชาชนตำบลบ่อใหญ่ บ่อใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 25 (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับรับรองแขกผู้มาร่วมงาน โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชาชนตำบลบ่อใหญ่ บ่อใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 25 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
จ้างเครื่องเสียงตลอดการแข่งงขันกีฬา จำนวน 8 วัน วันละ 1,500 บาท ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชาชนตำบลบ่อใหญ่ บ่อใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 10-17 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
จ้างจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชาชนตำบลบ่อใหญ่ บ่อใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 10-17 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ดิจิตอล จำนวน 12 เดือน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบ่อใหญ่ ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างระเบียงคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองสาธารณะหนองใหญ่ ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลข 81-1423 มค. (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อเส้นยางนอก ขนาด B.S. 750-16 จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง