วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือน มกราคม 2566 (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างประดับตกแต่งร้านเศรษฐทรัพย์และแสดงสินค้าผลผลิตของกลุ่มอาชีพตำบลบ่อใหญ่ (โครงการส่งเสริมสนับสนุนเศษฐทรัพย์ปีใหม่ อำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมันแกวเงินล้าน อำเภอบรบือ (โครงการส่งเสริมสนับสนุนเศษฐทรัพย์ปีใหม่ อำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างฝังกลบบ่อทิ้งบขยะ พร้อมขุดบ่อขยะ จำนวน 1 บ่อ (บ่อขยะบ้านบ่อใหญ่) ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศกาลปีใหม่อำเภอบรบือ จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบล จำนวน 12 จุด ม.1,2,3 บ้านบ่อใหญ่, ม.4 บ้านหนองหญ้าปล้อง, ม.11 บ้านโนนสะอาด, ม.12,16 บ้านหนองทุ่ม ตำบลบ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง