ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลส์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ ๖๘-๐๐๑ ถนนสายดงเค็ง-เก่าใหม่ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ [ 20 ธ.ค. 2565 ]
....................................................................................