องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130

โทรศัพท์ 0-4398-4060 / โทรสาร 0-4398-4060
E- mail: saraban_06440605@dla.go.th
 Web Site : WWW.BOYAILOCAL.GO.TH

แผนที่อบต.