องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 218 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 QR code แบบวัด EIT [ 13 มี.ค. 2567 ]7
2 รายงานงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2567 ]14
3 สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. [ 15 ก.พ. 2567 ]11
4 ประกาศ รับสมัครบุคคล คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ตำแหน่ง ประธานฯ บุคคลภายนอก [ 9 ก.พ. 2567 ]7
5 ประกาศ รับสมัครบุคคล คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ตำแหน่ง คณะกรรมการ [ 9 ก.พ. 2567 ]9
6 ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กองสวัสดิการสังคม [ 1 ก.พ. 2567 ]17
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป [ 30 ม.ค. 2567 ]21
8 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.) ประจำปี 2567 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 29 ม.ค. 2567 ]10
9 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป กองสวัสดิการสังคม [ 10 ม.ค. 2567 ]36
10 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ [ 4 ธ.ค. 2566 ]36
11 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ [ 29 พ.ย. 2566 ]20
12 เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]34
13 ประกาศ การขยายเวลาการดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]65
14 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ [ 9 พ.ย. 2566 ]93
15 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]73
16 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ [ 31 ต.ค. 2566 ]59
17 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ [ 27 ต.ค. 2566 ]139
18 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ [ 6 ต.ค. 2566 ]64
19 ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ่พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]11
20 โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]83
21 ประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำเดือนกันยาน 2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]52
22 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้ประจำปี 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]63
23 กิจกรรมโครงการสวนหนูพอเพียง🍆🌶🥒🥬🧄🧅🌽 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อใหญ่ และศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง [ 14 ส.ค. 2566 ]53
24 เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]46
25 ท่าน ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง นายก อบต.บ่อใหญ่ พร้อม หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองคลัง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อใหญ่ ร่วมทำกิจกรรม "โครงการ big cleaning day ทำดีเพื่อพ่อ" ด้วยการทำความสะอาด บริเวณวัดโพธิ์ศรีบ้านบ่อใหญ่เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักบำเพ็ญประ [ 28 ก.ค. 2566 ]62
26 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ นำโดย ท่าน ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างอบต.บ่อใหญ่ทุกคน พร้อม ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 28 ก.ค. 2566 ]54
27 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง ร่วมทำกิจกรรม "โครงการ big cleaning day ทำดีเพื่อพ่อ" ด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านดงเค็ง เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม.. [ 27 ก.ค. 2566 ]99
28 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี [ 27 ก.ค. 2566 ]59
29 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน [ 3 ก.ค. 2566 ]65
30 ประกาศ ไม่มีผู้มาสมัครเพื่อสรรหาและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มิ.ย. 2566 ]77
31 ประกาศสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ [ 7 มิ.ย. 2566 ]80
32 กิจกรรมทำบุญตักบาตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ่อใหญ่ [ 26 พ.ค. 2566 ]66
33 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุข และ สำนักปลัด [ 8 พ.ค. 2566 ]85
34 เผยแพร่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ี 1 ประจำปี 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]52
35 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ พนักงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 พ.ค. 2566 ]90
36 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]45
37 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 คนงานทั่วไป (สาธา+ส.ป.) [ 7 เม.ย. 2566 ]67
38 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ [ 23 มี.ค. 2566 ]45
39 ประกาศ วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]63
40 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ พ.ศ.2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]74
 
หน้า 1|2|3|4|5|6