องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

   
 
  -(ว่าง)-
 
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 
     
   นางสะใบแพร  อรัญมิตร  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
     
   นางสาววิมลรัตน์  นามมุงคุณ  
   คนงานทั่วไป