องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 3 ม.ค. 2567 ]4
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2566 ]56
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2566 ]51
4 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 30 มี.ค. 2566 ]60
5 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม [ 1 พ.ค. 2563 ]195
6 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2562 [ 22 ก.ค. 2562 ]186
7 โครงการคุณธรรมและจริยธรรม 2561 [ 23 ส.ค. 2561 ]220