องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 มี.ค. 2566 ]74
2 คู่มือแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 25 ม.ค. 2564 ]199
3 คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการและสังคม [ 11 ม.ค. 2564 ]205
4 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 1 ธ.ค. 2563 ]186
5 คู่มือปฏิบัติงาน่ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 1 ธ.ค. 2563 ]192
6 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 1 ธ.ค. 2563 ]184
7 คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ธ.ค. 2563 ]194