องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]1
2 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 2 มี.ค. 2566 ]79
3 คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 7 พ.ค. 2564 ]221