องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ปี 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]2
2 คู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ องคืการบริหาร่สวนตำบลบ่อใหญ่ ปี 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]44
3 คู่มือแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 25 ม.ค. 2564 ]199
4 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน [ 22 ม.ค. 2564 ]178
5 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 ม.ค. 2564 ]190