องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ุ6 เดือน ประจำปี 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]4
2 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]2
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 29 มี.ค. 2566 ]65
4 ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค. 65) [ 18 เม.ย. 2565 ]122
5 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 7 พ.ค. 2564 ]215