องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 [ 14 มี.ค. 2567 ]3
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]55
3 รายงานผลการประเมิน ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2566 ]57
4 รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 รอบ 12 เดือน [ 3 มี.ค. 2566 ]65
5 รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 รอบ 12 เดือน [ 29 มี.ค. 2565 ]102
6 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ งบประมารปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 26 เม.ย. 2564 ]143
7 รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 รอบ 12 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]142