องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวปฏิบัติ เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และ เป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 1 เม.ย. 2567 ]12
2 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง ประจำปี 2567 [ 25 มี.ค. 2567 ]5
3 ภาพถ่ายกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 18 เม.ย. 2566 ]71
4 ภาพถ่ายกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 18 เม.ย. 2566 ]63
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 31 มี.ค. 2566 ]83