องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ