องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

เรื่องอื่น ๆ


จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ