องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔
 
บันทึกรายงานการประชุม
ประกาศการปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ.๒๕๖๔
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ