องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการอของงค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ได้ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  จึงได้ประชาสัมพันธ์    เอกสารประกอบ

ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการอของงค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
 
ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ