องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ