องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้...[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 31]
 
  จัดกิจกรรมโครงการสวนหนูพอเพียง[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการปลูกต้นไม้ประจำปี2566[วันที่ 2023-08-14][ผู้อ่าน 24]
 
  ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบ...[วันที่ 2023-08-04][ผู้อ่าน 26]
 
   "โครงการ big cleaning day ทำดีเพื่อพ่อ" ศูนย์พั...[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 17]
 
  "โครงการ big cleaning day ทำดีเพื่อพ่อ" ศูนย์พัฒน...[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 2566[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 71]
 
  บุญบั้งไฟตำบลบ่อใหญ่ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-06-10][ผู้อ่าน 68]
 
  จุดตรวจสงกรานต์ งานป้องกัน อบต.บ่อใหญ่[วันที่ 2023-04-17][ผู้อ่าน 49]
 
  Big clean ing day 2023[วันที่ 2023-04-05][ผู้อ่าน 53]
 
  กองสาธารณสุข ฯ จัดอบรมโครงการคัดแยกขยะและสิ่งปฏิกู...[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 48]
 
  ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่...[วันที่ 2023-02-09][ผู้อ่าน 50]
 

หน้า 1|2|3|4|5