องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ๕๖๔ [ 14 ก.ย. 2563 ]0
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ พนักงานดับเพลิง และคนงานทั่วไป [ 31 ส.ค. 2563 ]160
3 ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ [ 28 ส.ค. 2563 ]58
4 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]100
5 ประชาสัมพันธ์ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 ส.ค. 2563 ]107
6 ประชาสัมพันธ์ ประกาศการแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 ส.ค. 2563 ]120
7 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานดับเพลิง และคนงานทั่วไป [ 3 ส.ค. 2563 ]113
8 ประกาศ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 ส.ค. 2563 ]40
9 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ปี ๒๕๖๓ [ 24 ก.ค. 2563 ]139
10 ประกาศรับสมัคอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2563 ]115
11 ประกาศ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ [ 16 ก.ค. 2563 ]121
12 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 30 มิ.ย. 2563 ]132
13 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 1 มิ.ย. 2563 ]196
14 ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการอของงค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 29 พ.ค. 2563 ]157
15 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 28 พ.ค. 2563 ]238
16 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการบริหารการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต [ 18 พ.ค. 2563 ]124
17 ประกาศ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ [ 12 พ.ค. 2563 ]157
18 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา [ 7 พ.ค. 2563 ]178
19 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา [ 7 พ.ค. 2563 ]171
20 ประกาศประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 พ.ค. 2563 ]122
 
หน้า 1|2|3|4|5