องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 194 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำเดือนกันยาน 2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]15
2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้ประจำปี 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]18
3 กิจกรรมโครงการสวนหนูพอเพียง🍆🌶🥒🥬🧄🧅🌽 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อใหญ่ และศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง [ 14 ส.ค. 2566 ]18
4 ท่าน ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง นายก อบต.บ่อใหญ่ พร้อม หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองคลัง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อใหญ่ ร่วมทำกิจกรรม "โครงการ big cleaning day ทำดีเพื่อพ่อ" ด้วยการทำความสะอาด บริเวณวัดโพธิ์ศรีบ้านบ่อใหญ่เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักบำเพ็ญประ [ 28 ก.ค. 2566 ]22
5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ นำโดย ท่าน ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างอบต.บ่อใหญ่ทุกคน พร้อม ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 28 ก.ค. 2566 ]18
6 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง ร่วมทำกิจกรรม "โครงการ big cleaning day ทำดีเพื่อพ่อ" ด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านดงเค็ง เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม.. [ 27 ก.ค. 2566 ]24
7 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน [ 3 ก.ค. 2566 ]24
8 ประกาศ ไม่มีผู้มาสมัครเพื่อสรรหาและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มิ.ย. 2566 ]24
9 ประกาศสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ [ 7 มิ.ย. 2566 ]42
10 กิจกรรมทำบุญตักบาตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ่อใหญ่ [ 26 พ.ค. 2566 ]31
11 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุข และ สำนักปลัด [ 8 พ.ค. 2566 ]47
12 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ พนักงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 พ.ค. 2566 ]47
13 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 คนงานทั่วไป (สาธา+ส.ป.) [ 7 เม.ย. 2566 ]41
14 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ [ 23 มี.ค. 2566 ]7
15 ประกาศ วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]28
16 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ พ.ศ.2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]41
17 ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติเรื่อง ควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 20 มี.ค. 2566 ]47
18 ประกาศผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 28 ก.พ. 2566 ]55
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ [ 23 ก.พ. 2566 ]78
20 ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม และการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 20 ก.พ. 2566 ]55
21 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ [ 20 ก.พ. 2566 ]96
22 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ [ 16 ก.พ. 2566 ]28
23 การจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อใหญ่ ปี 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]24
24 ประกาศ เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 8 ก.พ. 2566 ]100
25 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 [ 8 ก.พ. 2566 ]63
26 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 6 ก.พ. 2566 ]61
27 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ก.พ. 2566 ]37
28 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบุญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 30 ม.ค. 2566 ]28
29 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 266 [ 26 ม.ค. 2566 ]27
30 แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]27
31 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]38
32 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเวปไซต์ของกรมธนารักษ์เืพื่อให้สำหรับคำนวนภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]31
33 ประกาศ เรื่อง ไม่มีผู้มาสมัครเพื่อสรรหาและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 6 ธ.ค. 2565 ]50
34 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]40
35 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 พ.ย. 2565 ]30
36 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ [ 28 พ.ย. 2565 ]32
37 ประกาศ เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]41
38 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 15 พ.ย. 2565 ]49
39 ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ๋ [ 17 ต.ค. 2565 ]10
40 ประกาศ เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]44
 
หน้า 1|2|3|4|5