องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 

 
  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
       1. เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนาที่ทำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมี...
  คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ สายพันธุ์ใหม...
       กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 29 มกราคม 2563 คำแนะนำสำหรับหน้ากากอนามัยแบบทั่วไป ควรใส่...
  การป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนำสายพันธุ์ใหม่ 2019
       ข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนำสายพันธุ์ใหม่ 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 28 ม...
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
 


 
บุญบั้งไฟตำบลบ่อใหญ่ 2561
กิจกรรมออกกำลังกาย อบต.บ่อใหญ่

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560