องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
  
  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กั...
      

    ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๙  เห็นชอบก...

  โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ...
      

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ได้ดำเนินการจัดประชุมประ...

  ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่9 ตำบลบ่...
      

วันนี้ เวลา 11:30 น.
ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าท... 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560