องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560

งานการเจ้าหน้าที่

   
 
  นายชำนาญ ขันแก้ว
 
  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 
     
  นายฉัตรชัย  สุพรรณ  
  นักการ  
     
นายสุรศักดิ์  ศรแก้ว นางรุ่งรัตน์  ผิวแก้ว นายสุรศักดิ์  พิมพ์จ่อง
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป