องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     
   พ.อ.อ.ประยุทธ พละกุล  
   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน  
     
   -ว่าง-  
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 
 
  นายจำเริญสุข  วงศ์คำช้าง
  คนขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
     
 นายกมล  สุขจิต นายชวลิต  พรหนอง นายวรวุฒิ วงศ์วาน
คนขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง