องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]36
2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประำปีงบประมาณ2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]32
3 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประำปีงบประมาณ2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]28
4 สำรวจและรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย [ 2 มี.ค. 2565 ]14
5 รายงานผลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]16
6 รายงานผลการดำเนินการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี ๒๕๖๔ [ 27 ส.ค. 2564 ]91
7 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕๊ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 มี.ค. 2564 ]97
8 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ [ 12 ก.พ. 2564 ]102
9 รายงานผลการสำรวจตลาดพื้นที่ตำบลบ่อใหญ่ [ 4 ม.ค. 2564 ]16
10 รายงานผลการร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]100
11 รายงานผลการร้องทุกข์/ร้องเรียน ปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]96
12 รายงานผลการดำเนินแผนงานจากกองทุน สปสช. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 9 ต.ค. 2563 ]100
13 รายงานผลการดำเนินแผนงานจากกองทุน สปสช. โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ [ 9 ต.ค. 2563 ]98
14 รายงานผลการดำเนินแผนงานจากกองทุน สปสช. โครงการผู้สูงอายุฟันดี [ 9 ต.ค. 2563 ]99
15 รายงานผลการดำเนินแผนงาานจากกองทุน สปสช. โครงการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม [ 9 ต.ค. 2563 ]99
16 รายงานผลการดำเนินแผนงานจากกองทุน สปสช. โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในทุกกลุ่มวัย [ 9 ต.ค. 2563 ]98
17 รายงานผลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 7 เม.ย. 2563 ]101
18 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบ่อใหญ่ [ 2 มี.ค. 2563 ]97
19 รายงานผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ [ 27 ก.พ. 2563 ]98
20 รายงานผลการสำรวจตลาดพื้นที่ตำบลบ่อใหญ่ [ 3 ก.พ. 2563 ]110
 
หน้า 1|2