องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 28 เม.ย. 2565 ]26
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]36
3 แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๖๕ [ 1 ต.ค. 2564 ]44
4 แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๖๔ [ 2 พ.ย. 2563 ]97
5 แผนอัตรากำลัง ๒๕๖๔-๒๕๖๖ อบต.บ่อใหญ่ [ 1 ต.ค. 2563 ]100
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 1 ต.ค. 2563 ]94
7 ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 30 ก.ย. 2563 ]101
8 ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการอของงค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 29 พ.ค. 2563 ]637
9 ใบลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย [ 2 ส.ค. 2562 ]139