องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ