องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 28 ธ.ค. 2561 ]151
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 3 ธ.ค. 2561 ]148
3 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ [ 24 พ.ค. 2560 ]137
4 ตัวชี้วัด ปปช. [ 24 พ.ค. 2560 ]105
5 แผน ปปช ๒๕๖๐-๒๕๖๔ [ 24 พ.ค. 2560 ]150
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ คณะกรรมการจัดทำแผน ปปช [ 23 พ.ค. 2560 ]120