องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560

ฝ่ายก่อสร้าง

นายชัยกฤต  โพธิ์รส
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง)


นายยุทธศักดิ์ อามาตร นางสาวสุธิดา  อุทัยวี
นายช่างโยธา ชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
   
นายอนุชา ชินวงษ์
นางสาวทัศนา  สุขจิต
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ