องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560

กองช่าง

 
นายชัยกฤต  โพธิ์รส
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง)
รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง