องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

     
  นางสาวธัญญธร ดวงคำน้อย  
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ