องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

 


โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)


         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ในเขตตำบลบ่อใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้เสนอความเดือดร้อนความต้องการเพื่อนำโครงการที่ประชาคมเสนอบรรจุแแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2566-2570)

2023-08-24
2023-08-15
2023-08-14
2023-08-04
2023-07-27
2023-07-27
2023-06-26
2023-06-10
2023-04-17
2023-04-05