องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
 


โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)


         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ในเขตตำบลบ่อใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้เสนอความเดือดร้อนความต้องการเพื่อนำโครงการที่ประชาคมเสนอบรรจุแแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2566-2570)

2022-09-28
2022-06-01
2021-08-16
2020-09-18
2020-08-28
2020-08-20
2020-04-01
2020-04-01
2020-03-31
2020-01-07