องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒๕๖๑-๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒๕๖๑-๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ