องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 [ 26 ต.ค. 2566 ]8
2 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]72
3 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 28 เม.ย. 2565 ]133
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]132
5 แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๖๕ [ 1 ต.ค. 2564 ]126
6 แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๖๔ [ 2 พ.ย. 2563 ]175
7 แผนอัตรากำลัง ๒๕๖๔-๒๕๖๖ อบต.บ่อใหญ่ [ 1 ต.ค. 2563 ]224
8 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 1 ต.ค. 2563 ]178
9 ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 30 ก.ย. 2563 ]253
10 ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการอของงค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 29 พ.ค. 2563 ]772
11 ใบลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย [ 2 ส.ค. 2562 ]423